«

»

kwi 12

AKCJA SADZENIA KWIATKÓW

Przed naszą szkołą zrobiło się wiosennie. Dzieci wraz z wychowawcami posadziły kwiatki, które zebrano podczas szkolnej akcji „Bratki i inne kwiatki”. Wszyscy zaopatrzeni w rękawiczki i dobry humor zabrali się za pracę. Dzieci pełne skupienia i zadowolenia starannie umieszczały przyniesione roślinki w przygotowanym wcześniej miejscu.

FOTORELACJA