«

»

kwi 12

Szkolny Klub Europejski ” Europejczyk”

zaprasza 

klasy 4,5,6 PSP 8 do konkursu plastycznego

pt. ” Moje miejsce w Unii Europejskiej”

Prace mogą być wykonane dowolną techniką ( wyklejane, malowane, rysowane…) 

Najciekawsze 3 prace oraz 2 wyróżnienia  zostaną nagrodzone w czasie obchodów Dnia Unii Europejskiej. 

Prace konkursowe proszę składać do dnia 29.04.2022 r. do sali 129 u Pani Alicji Czarnej.

(uwaga! Każda praca musi być podpisana – imię, nazwisko, klasa)

Zaprasza SKE ” Europejczyk”

opiekun Alicja Czarna