«

»

wrz 12

Zajęcia sportowe dla uczniów klas czwartych

wtorek 14.30 – 16.00

czwartek 14.30 – 16.00

Chętnych czwartoklasistów zaprasza

nauczyciel w – f PSP8

Eugeniusz Witkowski