«

»

sty 11

Obiad luty

Opłata za mc LUTY wynosi:

Dzieci: 20 dni x 4,20 zł. = 84,00 zł.

Nauczyciele: 20 dni x 8,20 zł =  164,00 zł.

w terminie do  25 STYCZNIA  2023 r.!!!!!!