«

»

mar 20

Obiady Kwiecień

Opłata za mc KWIECIEŃ wynosi:

Dzieci: 16 dni x 4,20 zł. = 67,20 zł.

Nauczyciele: 23 dni x 8,20 zł =  131,20 zł.

w terminie do  25 MARCA  2023 r.!!!!!!