«

»

lis 08

WYWIADÓWKI ŚRÓDOKRESOWE KLAS I-III

Dnia 14 listopada 2023r. /wtorek/

o godz. 16:00 odbędą się

wywiadówki śródokresowe klas I – III

klasasala
I a20
I b19
I c21
I d18
I e22
II a129
II b134
II c136
II d137
III a126
III b127
III c125
III d128