« MAŁA KSIĄŻKA – WIELKI CZŁOWIEK” – WYPRAWKA CZYTELNICZA 2023

»

gru 08

Obiady

UWAGA!!!!!!

DO 31 GRUDNIA PŁACIMY ZA STYCZEŃ

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc STYCZEŃ wynosi:

Dzieci: 19 dni x 5,80 zł. = 110,20 zł.

w terminie do  31 GRUDNIA  2023 r.!!!!!!