«

»

sty 15

Obiady

UWAGA!!!!!!

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc LUTY wynosi:

Dzieci: 14 dni x 5,80 zł. = 81,20 zł.

w terminie do  25 STYCZNIA  2024 r.!!!!!!