«

»

mar 14

Obiady Kwiecień

UWAGA!!!!!!

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc KWIECIEŃ wynosi:

Dzieci: 20 dni x 5,80 zł. = 116,00 zł.

w terminie do  25 MARCA 2024 r.!!!!!!