Obiady

UWAGA!!!!!!

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

 

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

GODZINY WYDAWANIA POSIŁKÓW

GODZINA KLASA
 11:15-11:30 I A, I C, II B, II D, II E
11:30-11:45 KLASY IV i V
11:45-12:00 IB, ID, III A, III C
12:15-12:30 II A, II C, III B, III D
12:30 – 12:45 KLASY VI i VII
13:30 – 13:45

 KLASY VIII

 

Opłata za mc WRZESIEŃ wynosi:

Uczniowie: 21 dni x 3,40 zł. = 71,40 zł.

Nauczyciele: 21 dni x 5,80 zł =  121,80 zł.

w terminie do 08 WRZEŚNIA  2020r.!!

 

Opłata za mc PAŹDZIERNIK wynosi:

Uczniowie: 21 dni x 3,40 zł. = 71,40 zł.

Nauczyciele: 21 dni x 5,80 zł =  121,80 zł.

w terminie do 25 WRZEŚNIA  2020r.!!

 

Opłata za mc LISTOPAD wynosi:

Uczniowie: 19 dni x 3,40 zł. = 64,60 zł.

Nauczyciele: 19 dni x 5,80 zł =  110,20 zł.

w terminie do 25 PAŹDZIERNIKA  2020r.!!

 

ZGŁOSZENIE KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8           (Pobierz)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM              (POBIERZ)