Obiady

DRODZY RODZICE I OPIEKUNOWIE

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ LICZBĘ MIEJSC, JESTEŚMY ZMUSZENI DO ZAMKNIĘCIA LISTY OBIADOWEJ.

OSOBY, KTÓRE DOKONAŁY WPŁAT DO DNIA 02.09.2021 ZOSTAŁY ZAKWALIFIKOWANE DO KORZYSTANIA Z POSIŁKU.

UWAGA!!!!!!

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

 

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

 

Opłata za mc MAJ wynosi:

Dzieci: 17 dni x 4,20 zł. = 71,40 zł.

Nauczyciele: 17 dni x 8,20 zł =  139,40 zł.

w terminie do  25 KWIETNIA  2022r.!!!!!!

 

Opłata za mc CZERWIEC wynosi:

Dzieci: 15 dni x 4,20 zł. = 63,00 zł.

Nauczyciele: 15 dni x 8,20 zł =  123,00 zł.

w terminie do  25 MAJA 2022r.!!!!!!

 

 

Podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (pobierz)

Zgłoszenie korzystania ze stołówki szkolnej PSP 8 (pobierz) 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM              (POBIERZ)