Obiady

UWAGA!!!!!!

 DO 8 STYCZNIA NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY ZA OBIADY, ZA STYCZEŃ.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZONĄ ILOŚĆ MIEJSC -290, PO UZYSKANIU WCZEŚNIEJSZYCH WPŁAT W TAKIEJ ILOŚCI, LISTA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA.

O KWALIFIKACJI NA OBIADY DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZAKSIĘGOWANYCH KWOT.

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25  KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

DO 25 STYCZNIA NALEŻY DOKONAĆ WPŁATY ZA LUTY

UWAGA!!!!!!

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

 

Opłata za mc STYCZEŃ wynosi:

Uczniowie: 9 dni x 3,40 zł. = 30,60 zł.

Nauczyciele: 9 dni x 5,80 zł =  52,20 zł.

w terminie do 8 STYCZNIA  2020r.!!

 

Opłata za mc LUTY wynosi:

Uczniowie: 20 dni x 3,40 zł. = 68,00 zł.

Nauczyciele: 20 dni x 5,80 zł =  116,00 zł.

w terminie do 25 STYCZNIA  2020r.!!

 

Opłata za mc MARZEC wynosi:

Uczniowie: 22 dni x 3,40 zł. = 74,80 zł.

Nauczyciele: 22 dni x 5,80 zł =  127,60 zł.

w terminie do 25 LUTEGO  2020r.!!

 

Opłata za mc KWIECIEŃ wynosi:

Uczniowie: 18 dni x 3,40 zł. = 61,20 zł.

Nauczyciele: 22 dni x 5,80 zł =  104,40 zł.

w terminie do 25 MARCA  2020r.!!

 

ZGŁOSZENIE KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 8           (Pobierz)

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM              (POBIERZ)