Obiady

OD 1 GRUDNIA BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA

STOŁÓWKA SZKOLNA

PROSIMY DOKONAĆ WPŁATY ZA GRUDZIEŃ WYJĄTKOWO

DO 28.11.2022r

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc GRUDZIEŃ wynosi:

Dzieci: 16 dni x 4,20 zł. = 67,20 zł.

Nauczyciele: 16 dni x 8,20 zł =  131,20 zł.

w terminie do  28 LISTOPADA  2022r.!!!!!!

Kwoty zaksięgowane po terminie zostaną przesunięte na następny miesiąc .

UWAGA!!!!!!

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

 

 

 

 

Podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej (pobierz)

Zgłoszenie korzystania ze stołówki szkolnej PSP 8 (pobierz) 

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 8 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM              (POBIERZ)