REKRUTACJA

REKRUTACJA DO PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

Zarządzenie Prezydenta Miasta       pobierz  

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 pobierz

UCHWAŁA NR XXXIX/383/2017 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI   pobierz

Dokumentacja rekrutacyjna dla dzieci z rejonu

oświadczenie o miejscu zamieszkania – do zgłoszenia

zgłoszenie 2020/2021

Dokumentacja rekrutacyjna dla dzieci spoza rejonu

oświadczenie w sprawie rodzeństwa

oświadczenie w sprawie zatrudnienia

Po zakwalifikowaniu kandydatów spoza obwodu, rodzice wypełniają „oświadczenie podjęcia nauki w szkole” oświadczenie woli podjęcia nauki w szkole zał. 5      pobierz

wniosek 2020/ 2021

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW I RODZICÓW  pobierz

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASIĘGU MONITORINGU pobierz