REKRUTACJA

REKRUTACJA ROK SZKOLNY 2021/2022

DO KLAS PIERWSZYCH

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8, im. Mikołaja Kopernika

w Starogardzie Gdańskim

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gd. informuje, że trwają zapisy dzieci do klas pierwszych na kolejny rok szkolny zamieszkałych w obwodzie szkoły oraz poza nim.

Zarządzenia Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 29 stycznia 2021r. :

  1. 35/01/2021 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
    i postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański;

  2. 36/01/2021 w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym oraz terminów składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański.

DOKUMENTY SKŁADAMY:

ZGŁOSZENIA: OD 1 DO 31 MARCA 2021 r.

  • Zgłoszenie kandydatów zgodnie z rejonem/obwodem szkoły

Obwód Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8

WNIOSKI: OD 1 DO 16 KWIETNIA 2021 r.

  • Wniosek dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem PSP 8.

Rodzice wypełniają następujące dokumenty: wniosek i oświadczenia o rodzeństwie kandydata uczęszczającym do PSP 8 oraz miejscu pracy rodziców w obwodzie naszej szkoły

Kandydaci mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nasza szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

  • Oświadczenie woli rodzica

Do pobrania

ZARZĄDZENIE_213501

ZARZĄDZENIE_213601

Obwód psp8

Oświadczenie-woli-podjęcia-nauki-w-szkole

Wniosek_o_przyjecie_do_klasy_pierwszej_inny_rejon

Klauzula informacyjna dla kandydatów i rodziców

KLAUZULA monitoring szkoły

Zgłoszenie_do_klasy_pierwszej_zgodnie_z_rejonem