«

»

sie 18

Komunikat w sprawie ubezpieczenia.

Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik 3dPrzypominamy, że ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii rodziców.

Szkoła nie ubezpiecza dzieci.  Znalezione obrazy dla zapytania wykrzyknik 3d