«

»

paź 12

Pasowanie na ucznia.

11 października odbyło się pasowanie pierwszoklasistów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gd.
Pani Dyrektor Anna Byczkowska rozpoczęła uroczystość od przywitania uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Po licznych przemówieniach nastąpiło ślubowanie bohaterów tego dnia.

FOTORELACJA

Zgodnie z tradycją, aby stać się pełnoprawnymi uczniami szkoły, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Śpiewali więc piosenki, recytowali wiersze i odpowiadali na szereg pytań. Deklarowali być pilnymi i wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pani Dyrektor Magdalena Wąsowicz dokonała uroczystego pasowania każdego z uczniów. Na pamiątkę uroczystości uczniowie otrzymali piękne dyplomy i upominki. Po akademii wszyscy udali się na poczęstunek, który przygotowali rodzice. Uroczystość była dla wszystkich ogromnym przeżyciem i z pewnością długo będziemy ją wspominać.