«

»

wrz 22

Sprzątanie świata

Sprzątanie świata

Uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”. Dzieci zostały wprowadzone w tematykę dbania o środowisko. Rozmawialiśmy o konieczności nie śmiecenia i nie niszczenia przyrody.

Wszyscy dobrze przygotowani – zaopatrzeni w worki, rękawice i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji ruszyli porządkować teren i najbliższą okolicę. Dzieci były pełne entuzjazmu i prześcigały się w zbieraniu śmieci. Pełne worki pozostawiliśmy w wyznaczonych miejscach. Akcja miała na celu rozbudzenie współodpowiedzialności za porządek w najbliższym otoczeniu.

FORORELACJA