«

»

wrz 24

ZNAMY ZASADY RUCHU DROGOWEGO

W świetlicy szkolnej uczyliśmy się zasad ruchu drogowego. Dzieci wykonały pracę plastyczną związaną z tematem tygodnia. 

FOTORELACJA