«

»

mar 30

ZAJĘCIA OTWARTE DLA NAUCZYCIELI Z POWIATU STAROGARDZKIEGO

W piątek – 29 marca – w naszej szkole odbyła się lekcja otwarta dla nauczycieli z powiatu starogardzkiego. Zajęcia przeprowadziła w swojej klasie pani Izabela Kluge. Temat tego dnia brzmiał: „Kraina Szczęścia”. 

Drugoklasiści pod przewodnictwem swojej wychowawczyni rozwiązywali różnorodne zadania zarówno z edukacji polonistycznej, matematycznej, społecznej, przyrodniczej, jak i muzycznej. Korzystali z różnorodnych pomocy dydaktycznych. Dzieci wykazały się wielorakimi umiejętnościami. Z wielkim zaangażowaniem uczestniczyły w przebiegu zajęć. Ich wypowiedzi na temat pojęcia szczęścia były bardzo dojrzałe i wzbudziły refleksje wśród obserwujących. W zajęciach uczestniczyło dwudziestu pięciu nauczycieli z powiatu starogardzkiego.

Zajęcia otwarte odbywają się w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Starogardzie Gdańskim. Ich celem jest rozbudowywanie warsztatu pracy nauczycieli oraz wymiana doświadczeń na temat nowatorskich metod nauczania w edukacji wczesnoszkolnej.

Po przeprowadzonych zajęciach pani wicedyrektor PPP w Starogardzie Iwona Lewandowska podziękowała Dzieciom i Pani Izabeli za tak piękne chwile podczas zajęć i ciekawe pomysły oraz twórczą współpracę całego zespołu. Powiedziała, że dzieci dowiedziały się podczas zajęć sporo nowych rzeczy, ale i my dorośli nauczyliśmy się wiele od nich.

Pani wicedyrektor naszej szkoły Anna Byczkowska dziękując Pani Izie i Uczniom za możliwość uczestniczenia w ich zajęciach, zwróciła uwagę jak ważna jest atmosfera panująca podczas zajęć. Atmosfera pełna życzliwości i wzajemnej wyrozumiałości oraz relacje pomiędzy nauczycielem i uczniem oparte na wzajemnym szacunku, sprzyjają procesowi zdobywania nowych wiadomości i umiejętności. To właśnie pokazała Pani Iza ze swoją klasą…

FOTORELACJA