«

»

maj 21

SPOTKANIA Z RODZICAMI

SPOTKANIA Z RODZICAMI UCZNIÓW KLAS I-III

KLASY II i III środa 29.05.2019 r. o godz 15.40

Kl. II a sala: 21

Kl. II b sala: 22

Kl. II c sala: 18

Kl. III a sala 19

Kl. III b sala 20

KLASY I czwartek 30.05.2019r. o godz. 15.40

Kl. I a sala: 19

Kl. I b sala: 20

Kl. I c sala: 21

Kl. I d sala 22