«

»

paź 13

PASOWANIE NA UCZNIA

11 października odbyło się pasowanie pierwszoklasistów naszej szkoły.   Pani wicedyrektor Anna Byczkowska rozpoczęła uroczystość od przywitania uczniów, rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości. Po licznych przemówieniach nastąpiło ślubowanie bohaterów tego dnia.

Zgodnie z tradycją, aby stać się pełnoprawnymi uczniami szkoły, pierwszoklasiści musieli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami. Śpiewali więc piosenki i odpowiadali na szereg pytań. Deklarowali być pilnymi i wzorowymi uczniami, dobrymi kolegami, a swoim zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Pani Dyrektor Magdalena Wąsowicz dokonała uroczystego pasowania każdego z uczniów. Na pamiątkę uroczystości uczniowie otrzymali piękne dyplomy. Po akademii wszyscy udali się na poczęstunek, który przygotowali rodzice. Uroczystość była dla wszystkich ogromnym przeżyciem i z pewnością długo będziemy ją wspominać.

FOTORELACJ