«

»

lut 13

AMBASADOR EXPERYMENTU

Nasz szkoła przystąpiła do projektu Ambasador Experymentu.Projekt jest realizowany prze współpracy Experymentu w Gdyni.

Celem jest:

a) promowanie aktywnej nauki przedmiotów ścisłych i przyrodniczych, wśród dzieci i młodzieży,

b) kształtowanie u dzieci i młodzieży umiejętności logicznego myślenia, analizowania, wyciągania wniosków i dociekania, poprzez zwiększenie zainteresowania eksperymentowaniem w trakcie nauki przedmiotów ścisłych/przyrodniczych,