«

»

kwi 16

Kolejny sukces „Przedsiębiorczych” ósmoklasistów!

Uczniowie klas VIII-ych, uczęszczający na zajęcia dodatkowe z przedsiębiorczości w ramach realizowanego projektu „Ekonomia na co dzień”, po raz kolejny pokazali swoją wiedzę na .

Ogólnopolskim Konkursie Internetowym  „Podejmuję korzystne decyzje„. Zwyciężczynią została Aleksandra Wielczyk z klasy VIII B.

 

Organizatorem konkursu była Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie. Konkurs skierowany był do 72 600 uczniów z całej Polski.

Celem Konkursu była weryfikacja wiedzy, umiejętności wykorzystywanych do racjonalnego gospodarowania finansami i bezpiecznego korzystania z usług bankowych oraz zmotywowanie uczniów do pogłębienia swojej wiedzy w tym obszarze.

 

Konkurs „Podejmuję korzystne decyzje” został przeprowadzony w terminie od 09 marca do 13 marca 2020 roku za pośrednictwem strony internetowej http://www.ekonomia-na-codzień.junior.org.pl.

 

Zakres tematyczny  konkursu internetowego to: 

  1. Sposoby podejmowania decyzji

  2. Koszty zakupów na raty, uwaga na promocje

  3. Zakładanie konta w banku – wybór banku

  4. Koszt alternatywny

W Konkursie wyłonionych i nagrodzonych zostało 20 uczniów, którzy zdobyli największą liczbę punktów w najkrótszym czasie. O zwycięstwie zadecydowała liczba punktów i czas rozwiązania.

 

Lista zwycięzców Konkursu wg podanych numerów z dziennika lekcyjnego, identyfikatora klasy i nazwiska nauczyciela realizującego program podane zostaly na stronie http://www.ekonomia-na-co-dzień.junior.org.pl. Nauczyciel dokonał identyfikacji danego ucznia i jest to Aleksandra Wielczyk.

Nagrodami w konkursie są kamery sportowe!

Nagrody i dyplomy zostaną przesłane na adres szkoły na koszt Organizatora.

 

Oto lista zwycięzców: https://ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl/pl/konkursy-internetowe/zwyciezcy-konkursu-podejmuje-korzystne-decyzje