«

»

maj 23

Konsultacje

Od 25 maja – zgodnie z wytycznymi  Ministra Edukacji Narodowej – umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo w konsultacjach na terenie szkoły.

Konsultacje mają charakter dobrowolny. Wytyczne dotyczące konsultacji:
  1. Uczniowie przychodzą na konsultacje na wyznaczone godziny; uczniowie obowiązkowo muszą posiadać maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki
  2. Wchodząc do szkoły uczniowie dezynfekują ręce ( płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do szkoły) i udają się do sali ( grupa I do sali 239, grupa II do sali 238)
  3. Uczniowie zajmują miejsca w oddzielnych ławkach
  4. Uczniowie nie zmieniają miejsc, nie pożyczają sobie książek i przyborów szkolnych
  5. W przerwach między zajęciami uczniowie pozostają w sali, zachowując dystans 2 m pomiędzy osobami
  6. W czasie przerwy należy wywietrzyć klasę
  7. Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają szkołę

Klasa VIII a – 26.05.2020 r. (wtorek)

Godzina Grupa I ( nr 1- 12) sala 248 Grupa II (nr 13-23) sala 238
9.00-9.45 Matematyka
9.50- 10.35 j. polski Matematyka
10.40- 11.25 j. angielski j. polski
11.30-12.15 j. niemiecki ( 8a i 8d – do egzaminu) j. angielski

  Klasa VIII b – 27.05.2020 r. (środa)

Godzina Grupa I ( nr 1- 11)- sala 248 Grupa II (nr 12-21) sala 238
8.30- 9.15 j. polski
9.20- 10.05 matematyka j. polski
10.10-10.55 j. angielski Matematyka
11.00-11.45   j. angielski

Klasa VIII c- 28.05.2020 r (czwartek)

Godzina Grupa I ( nr 1- 8) sala 248 Grupa II (nr 9-17) sala 238
9.00-9.45 Matematyka
9.50- 10.35 j. polski Matematyka
10.40- 11.25 j. angielski j. polski
11.30-12.15   j. angielski

Klasa VIII d- 29.05.2020 r. ( piątek)

Godzina Grupa I ( nr 1- 9) sala 248 Grupa II (nr 10- 18) sala 238
9.00-9.45 Matematyka
9.50- 10.35 j. polski Matematyka
10.40- 11.25 j. angielski j. polski
11.30-12.15   j. angielski