«

»

maj 26

Harmonogram konsultacji od 1 czerwca 2020 r.

 1. Konsultacje mają charakter dobrowolny i służą wyjaśnieniu niezrozumiałych treści, zaliczeniu określonych partii materiału, poprawie ocen ( nie są to typowe lekcje) .
 2. Na konsultacje mogą przyjść tylko uczniowie zdrowi, bez żadnych objawów chorobowych.
 3. Uczniowie indywidulanie umawiają się z poszczególnymi nauczycielami na konkretną godzinę. Uczniowie, którzy nie zadeklarowali udziału w konsultacjach, nie będą mogli wejść na teren szkoły.
 4. Grupa uczniów może liczyć maksymalnie 12 osób ( mogą to być uczniowie z różnych klas)
 5. Uczniowie przychodzą na konsultacje na wyznaczone godziny; uczniowie obowiązkowo muszą posiadać maseczki zasłaniające usta i nos oraz rękawiczki
 6. Wchodząc do szkoły uczniowie dezynfekują ręce ( płyn do dezynfekcji znajduje się przy wejściu do szkoły) i udają się do wyznaczonych klas.
 7. Uczniowie zajmują miejsca w oddzielnych ławkach
 8. Uczniowie nie zmieniają miejsc, nie pożyczają sobie książek i przyborów szkolnych
 9. Po zakończeniu zajęć uczniowie opuszczają szkołę
godzina poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
9.00- 10.30 matematyka

p. Lamek  129

p. Kozłowska – 238

p. Kucharska – 248

p. Konopko – 245

j. polski

p. Huebner 

 ( 9.00-9.45) -126

p. Burczyk – 136

p. Żuralska  – 137

p. Rajewska – 128

p. Sadkowska – 129

 

 j. angielski

p. Buca – 246

( godz. 9.00 – 10.00)

p. Wolnikowska – 244

p. Rejmanowska – 241

 

Religia

p. Renka – 245

p. Huzior- 249

 

 

 – Fizyka

p. Kucharuk –sala 246

 

 

 

technika, plastyka

p. Piotrzkowska -136

p. Cybula Anna – 129

 

informatyka

p. Rompa – inform.

10.45 – 12.15  geografia

p. Włoch – sala 246

 

 wychowanie fizyczne

sala gimnastyczna

 

historia, wos

p. Semkło –

sala 246

p. Rajewska – sala 128

p. Renka – sala 245

p. Czarna – 129

chemia

p. Kubacka – sala 245

EDB

p. Wąsowicz 129

12.30 – 14.00 muzyka

p. Cybula – 234

 

 

j. niemiecki

p. Kosecka – 238

  biologia i przyroda

p. Lamek J. – 245

p. Łobocka – 246

 

 

Konsultacje specjalistów dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim

 

Dzień Specjalista Godziny pracy
poniedziałek Honorata Szmyt

pedagog

9:00-11:00
wtorek Anna Bojahr

logopeda

9:00- 11:00
środa Marzena Sinicka

psycholog

9:00-11:00 

11:00-12:00 konsultacje dla uczniów klas VIII

Czwartek Aleksandra Sturmowska

logopeda

9:00- 11:00
czwartek Magdalena Kownacka

terapeuta pedagogiczny

11:30- 13:30
piątek Patrycja Cieślik – Ossowska

pedagog

9:00-11:00 

11:00-12:00 konsultacje dla uczniów klas VIII

 

Osoba,  które zdecydują się na konsultację ze specjalistą w szkole zobowiązana jest do:

 • Zapoznania się z harmonogramem pracy specjalistów
 • Umówienia się poprzez e- dziennik na określony termin i godzinę spotkania bezpośrednio z wybranym specjalistą. W sytuacji, gdy nie ma konta na e- dzienniku umawia się drogą e- mailową bezpośrednio z wybranym specjalistą (adresy e-mail znajdują się poniżej)
 • Korzystania z maseczki, rękawiczek
 • Bezwzględnego stosowania zasad higieny: zdezynfekowania rąk przed wejście do szkoły , mycia rąk wodą z mydłem, zachowania dystansu, unikania dotykania oczu, nosa i ust
 • Poruszania się do i z gabinetu, w którym odbywa się konsultacja; bez wyraźnej potrzeby nie chodzi po szkole
 • Zabrania własnych przyborów szkolnych, jeśli zaistnieje taka potrzeba

W gabinecie przebywa tylko osoba zainteresowana- umówiona na spotkanie.

Jeśli:

 • Jesteś chory, zostań w domu
 • Jeśli ktoś z kim masz kontakt przebywa na kwarantannie, zostań w domu
 • Nie możesz przyjść na umówiony termin, powiadom o tym fakcie osobę, z którą masz odbyć konsultację odpowiednio wcześniej

 

Konsultacje w szkole organizowane są zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN

Adresy e-mail do specjalistów

 

Logopedzi
  psp8_logopedia@wp.pl
Pedagodzy
  psp8_pedagog@wp.pl
Terapeuta pedagogiczny
  psp8_tp@wp.pl
Psycholog
  psp8_psycholog@wp.pl