«

»

wrz 29

Dni wolne od zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2020/2021

Dni wolne od zajęć edukacyjnych na rok szkolny 2020/2021

Rozpoczęcie zajęć                            01.09.2020

Zimowa przerwa świąteczna         23-31.12.2020

Ferie zimowe                                     01-14.02.2021

Wiosenna przerwa świąteczna      01-06.04.2021

Egzamin ósmoklasisty                    25, 26, 27.05.2021

Zakończenie zajęć                           25.06.2021

 Dni wolne od zajęć w roku szkolnym 2020/2021

– 14 października 2020

– 2 listopada 2020

–  4,5 stycznia 2021

– 4 czerwca 2021