«

»

wrz 29

Zmiana godzin świetlicy

Od 28 września

świetlica szkolna

czynna od

6:30-16:00