«

»

gru 01

Europejski Quiz Finansowy

Szkolny Klub Europejski ” Europejczyk”

zaprasza wszystkich uczniów klas 8

do wzięcia udziału w konkursie ” Europejski Quiz Finansowy”

Eliminacje szkolne odbędą się 16.12.2021 o godz. 14.30 w sali 129

( z każdej klasy wyłoniona zostanie 1 drużyna 2 osobowa)

 
Jest to konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, zainicjowany przez Europejską Federację Bankową. Organizatorem Konkursu  w Polsce jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich.
Konkurs został poprzedzony we wszystkich klasach 8 cyklem 3 lekcji w projekcie „Bakcyl”
 
Materiały do przygotowania ( przykładowe testy, filmy, zagadnienia merytoryczne) zamieszczone są na stronie konkursu: Materiały edukacyjne – European Money Quiz (wib.org.pl)
 
Etapy konkursu:

Etapy wojewódzkie (16) – celem jest wyłonienie 3 zespołów z każdego województwa, które przejdą do półfinału konkursu
(łącznie 48 dwuosobowych zespołów).
Półfinał – celem jest wyłonienie 10 zespołów, które zmierzą się w finale konkursu.
Finał – celem jest wyłonienie zwycięzcy (1 zespołu), który będzie miał prawo reprezentować Polskę w rozgrywce europejskiej organizowanej przez Europejską Federację Bankową. W finale europejskim uczestniczą najlepsze zespoły z kilkudziesięciu krajów Europy.

Nagrody w Konkursie EQF 2021/2022

1. Nagrody dla uczniów wchodzących w skład trzech najlepszych zespołów z finału:
        I miejsce (2 osoby):      2 000 zł/os (brutto)
        II miejsce (2 osoby):     
1 000 zł/os (brutto)
        III miejsce (2 osoby):       
500 zł/os (brutto)
Zaproszenie do udział w dwudniowym
 Study Tour w Warszawie (czerwiec 2022 r.). 
Zwycięski zespół będzie miał prawo reprezentować Polskę w rozgrywkach europejskich organizowanych przez Europejską Federację Bankową

2. Nagrody finansowe dla 3 szkół, z których pochodzą trzy zwycięskie zespoły:
        I miejsce:      3 000 zł (brutto)
        II miejsce:     2 000 zł  (brutto)
        III miejsce:    1 000 zł  (brutto)

3. Upominki dla uczestników finału (laureaci półfinału) i ich nauczycieli: karta/bon podarunkowy o wartości 150 zł/os

Dodatkowe nagrody na etapie wojewódzkim, tj. karta/bon podarunkowy o wartości 100 zł/os dla:
     – członków zespołów z najlepszym wynikiem w etapie wojewódzkim (I miejsce)
     – nauczycieli, których zespoły osiągną najlepsze wyniki w etapie wojewódzkim (I miejsce)

Zaprasza
Opiekun SKE ” Europejczyk”
Alicja Czarna