«

»

mar 14

TYDZIEŃ MATEMATYKI 14.03-18.03.2022

 Poniedziałek 

 • Konkurs DODAWANIE I ODEJMOWANIE  dla uczniów klas 2  –     24
 • Pogadanka – 25
 • Przemarsz liczby Pi – 26

 Wtorek 

 • Konkurs WZORY, dla wszystkich uczniów klas 7  – 27
 • Konkurs: „ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE LICZBY PI” dla wszystkich uczniów-będzie polegał na wyrecytowaniu z pamięci jak największej liczby cyfr z rozwinięcia dziesiętnego liczby pi. Wygra osoba, która zapamięta najwięcej cyfr i przy ich recytacji się nie pomyli.Sala 134 14:30   – 28
 • Kawiarenka pod liczbą Pi –  29

  Środa

 • KONKURS DZIAŁANIA PISEMNE –klasy 5  –  30
 • Konkurs dla klas 3-  „ Liczę w pamięci”  – 31
 • PORTRET LICZBY PI –konkurs rysunkowy dla uczniów klas 1 szkoły podstawowej  – 32

  Czwartek

 • Konkurs WZORY, dla wszystkich uczniów klas 8  – 33
 • Konkurs Fotograficzny Gdzie jest matematyka?
  W architekturze, sztuce, zjawiskach przyrodniczych i fizycznych, a nawet w owocach.
  Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy dobrze się rozejrzeć, zrobić zdjęcie i powiązać je podpisem z matematyką.Zdjęcia można przesyłać na e-mail  tydzienmatematytki2019@wp.pl  – 34
 • Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR – 35

  Piątek

 • Konkurs TABLICZKA MNOŻENIA  dla uczniów klas 4  – 36
 • KONKURS DZIAŁANIA PISEMNE –klasy 6 – 37