«

»

mar 16

Obiady

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc KWIECIEŃ wynosi:

Dzieci: 17 dni x 4,20 zł. = 71,40 zł.

Nauczyciele: 17 dni x 8,20 zł =  139,40 zł.

w terminie do  25 MARCA  2022r.!!!!!!