«

»

lis 21

UWAGA!!!!!!

OD 1 GRUDNIA BĘDZIE FUNKCJONOWAŁA

STOŁÓWKA SZKOLNA

PROSIMY DOKONAĆ WPŁATY ZA GRUDZIEŃ WYJĄTKOWO

DO 28.11.2022r

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc GRUDZIEŃ wynosi:

Dzieci: 16 dni x 4,20 zł. = 67,20 zł.

Nauczyciele: 16 dni x 8,20 zł =  131,20 zł.

w terminie do  28 LISTOPADA  2022r.!!!!!!

Kwoty zaksięgowane po terminie zostaną przesunięte na następny miesiąc .