«

»

lut 19

WIEMY JAK UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie edukacyjnym z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Celem projektu było kształtowanie u dzieci świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.

Projekt ten miał dać możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pomocy ratującej ludzkie życie. 

FOTORELACJA