«

»

maj 11

Opłata za obiad

Opłata za mc CZERWIEC wynosi:

Dzieci: 14 dni x 4,20 zł. = 58,80 zł.

Nauczyciele: 14 dni x 8,20 zł =  114,80 zł.

w terminie do  25 MAJA  2023 r.!!!!!!