«

»

wrz 15

Obiady

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc PAŹDZIERNIK wynosi:

Dzieci: 21 dni x 5,80 zł. = 121,80 zł.

Nauczyciele: 21 dni x 10,00 zł =  210,00 zł.

w terminie do  25 WRZEŚNIA  2023 r.!!!!!!