«

»

paź 11

Obiady

UWAGA!!!!!!

PROSIMY O TERMINOWE WPŁATY ZA OBIADY DO 25 KAŻDEGO DNIA MIESIĄCA POPRZEDZAJĄCEGO

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc LISTOPAD wynosi:

Dzieci: 19 dni x 5,80 zł. = 110,20 zł.

Nauczyciele: 19 dni x 10,00 zł =  190,00 zł.

w terminie do  25 PAŹDZIERNIK  2023 r.!!!!!!

Opłata za mc GRUDZIEŃ wynosi:

Dzieci: 15 dni x 5,80 zł. = 87,00 zł.

Nauczyciele: 15 dni x 10,00 zł =  150,00 zł.

w terminie do  25 LISTOPAD  2023 r.!!!!!!