A

                                           4. A  sala 134
J. Szurgot
PONIEDZIAŁEK 1.    
2. wf.  
3. j. angielski  
4. j. polski  
5. matematyka  
6. przyroda  
7. muzyka  
8.    
9.    
10.    
       
WTOREK 1.    
2. matematyka  
3. j. polski  
4. plastyka  
5. inform.  124  
6. j. angielski  
7. WDŻ  
8.    
9.    
10.    
       
ŚRODA 1.    
2. j. polski  
3. religia  
4. godz. wych.  
5. j. angielski  
6. wf.  
7.    
8.    
9.    
10.    
       
CZWARTEK 1.    
2. historia  
3. j. polski  
4. technika  
5. matematyka  
6. wf.  
7.    
8.    
9.    
10.    
       
PIĄTEK 1.    
2. matematyka  
3. wf.  
4. religia  
5. j. polski  
6. przyroda  
7.    
8.    
9.    
10.