«

»

gru 09

„Razem na Święta”.

Nasza szkoła przystąpiła do udziału w akcji „Razem na Święta”.

Nasi wolontariusze m.in. przygotowali świąteczne kartki z życzeniami, zorganizowali zbiórki darów dla lokalnego schroniska dla zwierząt, zorganizowali przedświąteczne spotkania (np. koncert kolęd) integrujące lokalną społeczność, zorganizowali zbiórkę dla potrzebującej rodziny.