«

»

gru 17

PSP 8 w Projekcie „ Świat Pieniądza”

Klasa 5 A wzięła udział w projekcie „ Świat Pieniądza” organizowanym przez Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju. 

Celem była promocja wiedzy na temat finansów, oszczędzania i wartości pieniądza.

Jednym z elementów projektu był konkurs.  Konkurs „Świat Pieniądza” był skierowany do uczniów szkół podstawowych publicznych, szkół podstawowych niepublicznych, świetlic środowiskowych i domów dziecka w wieku 8-14 lat.

Oszczędzanie na przyszłość Prezentacja

Uczestniczący w projekcie uczniowie klasy 5 A otrzymali bezpłatne egzemplarze książki „ Świat Pieniądza” i na jej podstawie przeprowadzili lekcję pt. „ Czy pieniądz łączy czy dzieli?” a dowody wykonania lekcji przekazali organizatorowi w formie prezentacji multimedialnej. Kolejnym etapem było przygotowanie przez uczniów klasy 5 A pracy na temat „ Oszczędzanie na przyszłość” jako kolejnego rozdziału w książce. Ta praca wzięła udział w konkursie.

Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem, swój udział w nim zgłosiło aż 110 placówek edukacyjnych z całej Polski. Łącznie Fundacja PFR wysłała do nich 2200 publikacji „Świat Pieniądza”, a zadanie konkursowe polegało na kreatywnym przygotowaniu jej ostatniego rozdziału pt. „Oszczędzanie na przyszłość”.

Jury postanowiło docenić pomysłowość uczestników i przyznać aż 10 nagród głównych oraz dodatkowo 9 wyróżnień. Pełna lista laureatów Świat Pieniądza_Wyniki.pdf (fundacjapfr.pl)

 

Gratulujemy zwycięzcom!