RODO

Inspektor do spraw ochrony danych osobowych

Agnieszka Gwizdała

tel 537 005 680

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA I JEGO RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH POBIERZ.

Klauzula informacyjna dla osób znajdujących się w zasięgu monitoringu PSP 8 w Starogardzie Gdańskim POBIERZ

 

Klauzula – pracownik zatrudniony w szkole (pobierz)

Klauzula – osoby upoważnione do odbioru dziecka (pobierz)

Informacja dla rodziców – nauczanie zdalne (pobierz)

Załącznik 2  Informacja dla rodziców klas I-III  (pobierz)