«

»

sty 18

Obiady

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

Opłata za mc LUTY wynosi:

Dzieci: 10 dni x 4,20 zł. = 42,00 zł.

Nauczyciele: 10 dni x 8,20 zł =  82,00 zł.

w terminie do 25 STYCZNIA 2022r.!!!!!!