↑ Powrót do Plan lekcji

Klasy I -III

    IA I B I C I D II A II B II C II D III A III B III C III D III E
    MW JO PR AK IK DL  EL KP JK MR GSZ
    20 20 21 21 22 22 19 19 25 25 26 26 18
P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

0                          
1 EW 20   EW 21   EW 22   ANG 19     EW 25   EW 26  
2 ANG 20   EW 21   EW 22   EW 19     EW 25   EW 26 EW 18
3 EW20   ANG 21   EW 22   EW 19     EW 25   EW 26 REL 18
4 EW 20  WF EW 21   EW 22   EW AB19     ANG 25 REL 26 WF EW 18
5 WF EW 20 EW 21 WF   ANG 22   EWAB 19 WF REL 25 EW 26   EW 18
6   EW 20   EW 21   REL 22   EW 19 EW AB 25   EW 26   ANG 18
7   REL 20   EW 21   EW 22   EW 19 EW 25   EW 26    
8   EW 20   EW 21   EW 22   EW 19 REL 25   WF    
  9                          
                             
W

T

O

R

E

K

0 ZRK 20           ZRK 19            
1 EW 20   EW 21   EW AB 22   EW 19     EW 25   REL 26 EW 18
2 EW 20   EW 21   EW 22   EW 19     EW 25   EW AB 26 REL 18
3 EW 20   EW 21   REL 22   EW 19     EW 25   EW 26 EW 18
4 WF EW 20 EW 21   EW 22   REL 19   EW 25 WF EW AB 26 WF EW 18
5   EW 20 WF EW 21 EW 22 REL 18   ANG 19 EW 25   WF EW 26 WF
6   ANG 20   EW21   EW 22   REL 19 EW 25   EW 26    
7   EW 20   ANG 21   EW 22   EW 19 INF 18   EW 26    
8   ZRK 20   EW 21   EW 22   EW 19 ANG 25   ZRK 26    
  9       ZRK 21   ZRK 22   ZRK 19          
                             
Ś

R

O

D

A

0     ZRK                 ZRK 26  
1 REL 20   EW 21   ANG 22   EW 19         EW 26 EW 18
2 EW 20   EW 21   EW 22   EW 19     REL 25   EW 26 EW 18
3 EW 20   REL 21   EW 22   EW 19     ANG 25   EW 26 INF 18
4 EW 20     REL 21 WF  EW AB 22 INF 18     EW 25   ANG 26 EW 19
5   ANG 20   EW 21 INF 18 EW 22   REL 19 WF EW 25 EW 26   WF
6   EW 20   EW 21   EW 22   EW 19 EW 25 INF 18 ANG 26    
7   EW 20   EW 21   EW 22   EW 19 EW 25   EW 26    
8   EW 20   EW 21   WF   EW 19 EW 25   EW 26    
  9                          
                             
C

Z

W

A

R

T

E

K

0                          
1 EW 20   EW21   ANG 22   REL 19     WF   EW 26 EW AB 18
2 EW 20   ANG 21   B   EW 19     EW 25   REL 26 EW 18
3 REL 20   EW21   B   B ANG 19   EW 25   EW 26 EW 18
4 WF  REL 20 WF ANG 21 EW 22 INF 18 BW BW   EW 25   EW 26 WF
5 ANG 20 WF INF 18 EW 21 EW 22 B EW 19 B EW 25   REL 26    
6   EW 20   EW 21   BW   EW 19 EW 25   ANG 26    
7   EW 20   WF   EW 22   EW 19 EW 25   EW 26    
8   EW 20   INF 18   EW 22     EW 25   EW 26    
  9                 ZRK 25        
                             
P

I

Ą

T

E

K

0         ZRK 22         ZRK 25     ZRK 18
1 INF 18   REL 21   EW 22   EW 19     EW 25   ANG 26 EW 20
2 EW 20   EW 21   REL 22   ANG 19     EW 25   EW 26 EW 18
3 EW 20   WF REL 21 EW 22   EW 19     EW 25   EW 26 ANG 18
4 EW 20   EW 21 WF    ANG 22 EW 19 INF 18 REL 25 WF EW 26 WF  
5   EW 20   EW 21   EW 22 WF WF ANG 25   EW 26 INF 18  
6   EW 20   EW 21   EW 22   EW 19 EW 25   EW 26    
7   INF 18       EW 22   EW 19 EW 25   WF    
  8   WF           EW 19 WF   INF 18    
  9