↑ Powrót do Plan lekcji

Klasy I -III

    IA I B I C I D IE II A II B II C II D III A III B III C WF   ANG REL ABY
    KP EN MR GSZ MW JO PR IK DL GG   BASEN      
    20 20 21 21 19 18 19 22 22 25 25 18          
P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1                                  
2   ew20   ew21 inf18 rel19   ew22   ew25           Iia  
3   ew20   ew21 rel19 ew18   ew22   ew25           Ie  
4   ew20   ew21 ew19 ew18   ew22   ew25             III a
5 rel49 ew20 ew21 ew19 wf wf   ew18 ew22 wf   ew25 Ie, II a, III a     Ia III c
6 ew20   ew21   ew19   wf   rel22 inf24 ew25 ew18 II b     II d III b
7 ang20   ew21       rel19   ew22   ew25 ew18     I a II b  
8 ew20   ew21       ew19   ew22   ang25 ew18     III b    
9 ew20   ang21       ew19   zrkew22   ew25 zrkew18     Ic    
  10                                  
                                     
W

T

O

R

E

K

1   zrkew18     zrkew19                        
2   inf18   ew21 ew19 ew20   ew22   ew25             II c
3   ew20   ew21 ew19 ew18   ew22   ew25             II a
4   ew20   ew21 ew19 ew18   ang22   ew25         II c    
5 wf ew20   ew21 ang19 ew18 zrkew25 wf ew22 wf     Ia, II c. III a   Ie   II d
6 ew20   wf wf   ew18 ew19 ew21 ew22 rel49 ang25 wf Ic, Id, III c   III b III a  
7 ew20   rel21       ew19   ew22   ew25 ew18       Ic  
8 ew20   ew21       ew19   rel22   ew25 ang18     III c II d  
9 ew20   inf18       ew19   ang22   ew25 rel49     II d III c  
  10     zrkew21                            
                                     
Ś

R

O

D

A

1                                  
2   ew20   rel21 ew19 ang18       ew25         Iia Id Ie
3   ew20   ang21 ew19 ew18   rel22   ew25         Id II c  
4   ang20   ew21 rel19 ew18   ew22   ew25         Ib Ie  
5   ew20 ang21 wf ew19 inf18   ew22   rel25 wf inf24 Id, III b   Ic III a  
6   wf wf ew21   rel20 ang19 inf18 ew22   ew25 wf Ic, III c, Ib   II b Iia  
7 ew20   ew21       rel19   ew22   ew25 ang18     III c II b  
8 ang20   ew21       ew19   ew22   ew25 ew18     I a    
9 ew20   ew21       ew19   ang22   zrkew25 ew18     II d    
  10 zrkew20                                
                                     
C

Z

W

A

R

T

E

K

1       zrkew18                          
2   ew20   inf18 ew19 ang21   ew22   wf     III a   Iia    
3   rel20   ew21 ew19 ew18 ang239 ew22   ew25         Iib Ib  
4   ew20   rel21 wf ew18 ew19 ang22   ew25     Ie   II c Id II b
5 wf wf   ew21 ang20 ew18 ew19 ew22   ew25 wf wf Ia, IIIb, IIIc, Ib   Ie    
6 ew20   wf       ew19 zrkew21 ew22 ang 25 rel49 ew18 Ic   III a III b  
7 ew20   rel21       inf18   ew22   ew25 ew19       Ic  
8 ew20   ew21           ew22   ew25 rel19       III c  
9 rel20   ew21           wf   ew25   Iid     Ia  
  10                                  
                                     
P

I

Ą

T

E

K

1                                  
2   ang20   ew21 ew19 ew18   rel22   ewzrk25         Ib II c  
3   rel20   ang21 ew19 ew18   ew22   ew25         Id Ib  
4   ew20   ew21 ew19 b   ew22   ew25 rel49 ew18   Iia   III b  
5   ew20 ew21 wf wf b ew19 b   ang25 ew22 ew18 Id Ie II a, II c III a    
6 wf wf ew21   ew20 zrkew25 ew19 b ew22   inf24 ew18 Ia, Ib II c      
7 ew20   ew21       ew19   inf18   ew25 ew22          
8 ew20   ew21       b   ew18   wf ew22 IIIb II b      
9 inf18           b   b         II d, II d      
10                 b         Iid