↑ Powrót do Plan lekcji

Klasy I -III

    IA I B I C I D IE II A II B II C II D III A III B III C WF   ANG REL ABY
    KP EN MR KO MW JO PR IK DL GG  
B
A
S
E
N
     
    20 20 21 21 19 18 19 22 22 25 25 18          
P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1                                  
2 ew 20   ew 21       ew 19   ew 22   wf ew 18 IIIB        
3 ew 20   ew 21       ew 19   ew 22   ew 25 ew 18          
4 ew 20   ew 21       rel 19   ew 22   ew 25 ew 18       II B  
5 ew 20   ew

19

ew 21     wf ew 22 inf 18 ew 25 rel 49 wf IIB III C     III B II C 
6   ew 20   ew 21 wf ew 18 ew 19 rel 25 ew 22 inf 24     IE     II C II D
7   ang 20   ew 21 ew 19 ew 18   ew 22   ew 25         IB   I E
8   ew 20   ew 21 ew 19 ew 18   ew 22   ang 25         III A    
9   ew 20   inf 18 ew 19 zrk ew 21   ew 22                  
  10                                  
                                     
W

T

O

R

E

K

1 zrk ew 18                                
2 inf 18   ew 21       ew 19   ew 22   ew 25 ew 20         IIIC
3 ew 20   ew 21       ew 19   ew 22   ew 25 ang 18     IIIC   IIIB
4 ew 20   ew 21       ew 19   ang 22   ew 25 ew 18     IID    
5 ew 20 wf ew 21     wf ang 19   rel 22 ew 25 wf ew 18 IBIIAIIIB   IIB IID IIIA
6   ew 20 wf wf ew 19 ang 18   ew 22   ew 25 rel 49 zer ew 21 ICID   IIA IIIB  
7   ew 20   rel 21 ew 19 ew 18   ew 22   ang 25         IIIA ID  
8   ew 20   ew 21 wf ew 18   rel 22   ew 25     IE     IIC  
9   ew 20   ew 21 ew 19 rel 18   ang 22   wf     IIIA   II C IIA  
  10       zrk ew 21 zrk ew 19                        
                                     
Ś

R

O

D

A

1                                  
2 ew 20   rel 21       ew 19   ew 22   ew 25 ang 18     IIIC IC IIB
3 ew 20   ang 21       ew 19   rel 22   ew 25 ew 18     IC IID  
4 ang 20   ew 21       rel 19   ew 22   ew 25 ew 18     IA IIB  
5 wf   wf ang 21   rel 20 inf 18   ew 22   zrk ew 25 inf 24 IAIC   ID IIA  
6   wf ew 21 wf ang 19 ew 20 zrk ew  18 wf  zrk ew 22 ew 25   rel 49 IBIDIIC   IE IIIC  
7   ew 20   ew 21 rel 19 ang 18   ew 22   ew 25         IIA IE  
8   ang 20   ew 21 ew19 ew 18   ew 22   ew 25         IB    
9   ew 20   ew 21 ew19 ew 18   ang 22   wf     IIIA   IIC    
  10   zrk ew 20                              
                                     
C

Z

W

A

R

T

E

K

1     zrk ew 18                            
2 ew 20   inf 18       ew 19   ew 22   wf ew 21 IIIB        
3 rel 20   ew 21       ew 19   ew 22   ew 25 ew 18       IA  
4 ew 20   rel 21       ew 19   ang 22   ew 25 ew 18     IID IC  
5 ew 20 WF ew 21   ew 19   ang 22 inf 18 wf rel 49 ew 25 wf IB IID IIIC   IIB IIIA  
6 wf ew 20   wf ew 19 ew 21   ew 22   ew 25 ang 18 rel 49 IA ID   IIIB IIIC II A
7   ew 20   rel 21 ew 19 ew 18   ew 22   ew 25           ID  
8   ew 20   ew 21 ew 19 ew 18   ew 22   ew 25              
9   rel 20   ew 21 ew 19 ew 18   zrk ew 22   wf     IIIA     IB  
  10                                  
                                     
P

I

Ą

T

E

K

1                                  
2 ang 20   ew21       ew 19   ew 22   ew 25 ew 18     IA    
3 rel 20   ang 21       ew 19   ew 22   ew 25 ew 18     IC IA  
4 ew 20   ew 21   ang 18   b   ew 22   ew 25 wf IIIC IIB IE    
5 ew 20   wf ew 21 inf 18 ew 19 b   b rel 49 ang 25 ew 22 IC II B II D III B III A  
6 wf rel 20   ang 21 wf inf 18 ew 19 ew 22 b ew 25 inf 24   IA IE II D I D IB  
7   ew 20   ew 21 rel 19 ew18   ew 22   ew 25           IE  
8   ew 20   ew 21 ew 19 b   ew 22   ew 25       II A      
9   inf 18       b   b   zrk ew 25       II A IIC      
10               b           IIC