↑ Powrót do Plan lekcji

Klasy I -III

    IA I B I C I D II A II B II C II D II E III A III B III C III D WF ANG REL ABY
    IK DL EL CH KP EN MR GSZ MW JO PR   DB BM  
    22 22 19 19 20 20 21 21 18 26 26 25 25        
P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1                                  
2 ew 22   ew 19     ew 20   ew 21 ew 18 ang 26   rel 25     IIIA 26 IIIC 25  
3 ew 22   ew 19     ew 20   ew 21 ew 18 rel 26   ang 25     IIIC 25 IIIA 26  
4 rel 22   wf A     ew 20   ang 21 inf 18 ew 26   ew

25

  IC IID 21 IA 22  
5 ew 22 wf A ew 19     ew 20   ew

AB 21

ang 18 ew 26   wf rel 25 IBA, IIIC IIE 18 IIID 25 IID 21
6 wf A rel 22 inf 18 ew 19 ang 20   ew

AB 21

    ew 26 wf ew

25

wf IIID, IAA, IIIB IIA 20 IB 22 IIC 21
7   ang 22   wf A ew AB20   ew 21       ew 26   ew25 IDA IB 22   IIA 20
8   ew 22   ew 19 ew 20   ew 21       ew 26   ew 25        
9   ew 22   ew 19 ew 20   ew 21       ew 26   ew25 IIID      
  10                                  
                                     
W

T

O

R

E

K

1 zrk 22         zrk 20   zrk 21   zrk 26   zrk 25          
2 ew 22   ew 19     ew 20   wf ew

AB 18

ew 26   ew

25

  II d     IIE 18
3 ew 22   ew 19     ew 20   ew 21 wf ew 26   ew

25

  II e      
4 ew 22   ang 19     rel 20   ew 21 ew 18 ew 26   wf ew

AB 25

IIIC IC 19 IIB 20 IIID 25
5 ang 22   ew 19     ew 20   rel 21 ew 18 wf ew

AB 26

ew 25 wf IIIA, IIID IA 22 IID 21 IIIB 26
6   ew 22 wf ew 19 ew 20   ang 21   rel 18   ew 26   ew 25 IC IIC 21 IIE 18  
7   ew 22   ang 19 ew 20   rel 21       ew 26   ew 25   ID 19 IIC 21  
8   ew 22   ew 19 ew 20   ew 21       rel 26   ang 25   IIID 25 IIIB 26  
9   wf   ew 19 wf   ew 21       ang 26     II A IB IIIB 26    
  10   zrk 22   zrk 19 zrk 20   zrk 21                    
                                     
Ś

R

O

D

A

1     zrk 19                            
2 rel 22   ew 19     ang 20   ew 21 ew 18 ew

AB 26

  ew 25     IIB 20 IA 22 IIIA 26
3 ew 22   ew 19     ew 20   ew 21 ang 18 rel 26   ew 25     IIE 18 IIIA 26  
4 ew 22   rel 19     ew 20   ew 21 ew 18 ang 26   ew 25     IIIA 26 IC 19  
5 ew 22     rel 19 ew 20 wf   ew 21 ew 18 ew 26   ang 25 wf IIB, IIID IIIC 25 ID 19  
6   ang 22   ew 19 rel 20 inf 18 ew 21 wf wf ew 26 wf   ew 25 IIE, IID, IIIB IIA 20 IB 22  
7   rel 22   ew 19 ew20   ew 21       ew 26   ew 25   IB 22 IIA 20  
8   ew 22   ew 19 ew 20   ew 21       ew 26   ew 25        
9   ew 22   ew 19 wf   wf       ew 26   inf 18 II a, II c      
  10                                  
                                     
C

Z

W

A

R

T

E

K

1                 zrk 18                
2 ang 22   ew 19     wf   inf 18 ew 21 ew 26   ew

AB 25

  II b IA 22   IIIC 25
3 ew 22   ew 19     rel 20   ang 21 ew 18 ew 26   ew 25     IID 21 IIB 20  
4 ew 22   ew 19     ew 20   ew 21 rel 18 wf ang 26 ew 25   IIIA IIIB 26 IIE 18  
5 ew 22 wf wf ang 19   ew 20 inf 18 ew 21   ew 26 wf rel 25   IB, IC, IIIB ID 19 IIIC 25  
6 wf ew 22 ew 19 wf 19 inf 18 ew 20 wf rel 21     inf 24 ew 25 ang 26 IA ID IIIB IIID 26 IID 21  
7   ew 22   inf 18 ew 20   ew 21       ew 26   rel 25     IIID 25  
8   ew 22   ew 19 ew 20   rel 21       ew 26   ew 25     IIC 21  
9   ew 22   ew 19 rel 20   ew 21           ew 25     IIA 20  
  10                                  
                                     
P

I

Ą

T

E

K

1                                  
2 inf 18   rel 19     ang 20   ew 21 ew 22 ew 26   ew 25     IIB 20 IC 19  
3 ew 22   ang 19     ew 20   ew 21 ew 26 inf 18   ew 25     IC 19    
4 wf   ew 19 rel 22 ang 20 wf   ew 21 ew 25 ew 26   inf 18   Ia, Iib IIA 20 ID 22  
5 ew 22   ew 19 wf ew 20 ew 26 ang 21 wf ew 18 wf rel 49 wf zrk 25 Id, IIIa, IIIc, Iid IIC 21 IIIB 49  
6   ew 22   ew 19 ew 20   wf   wf   ew 26   ew 25 Iic, Iie      
7   ew 22   ew  19 ew 20   ew 21       ew 26   ew 25        
8   ew 22     wf   ew 21       ew 26   ew 25 Iia      
  9   inf 18         ew 21       zrk 26     IB      
  10