↑ Powrót do Plan lekcji

Klasy I -III

    IA I B I C I D II A II B II C II D II E III A III B III C III D ANG REL ABY
    IK DL EL CH KP EN MR GSZ MW JO PR DB BM  
    22 22 19 19 20 20 21 21 18 26 26 25 25      
P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

1                                
2   ew 22   ew 19 ew

20

  ew 21   ew

18

  rel

26

  ang

25

IIID 25 IIIB 26  
3   ew 22   ew 19 ew

20

  ew 21   ew

18

  ang 26   ew

25

IIIB 26    
4   rel 22   wf A ang 20   ew

AB

21

  ew

18

  ew

26

  ew

25

IIA 20 I B 22 IIC 21
5 wf A ew 22   ew 19 ew

AB 20

  ang 21   inf

18

  ew

26

rel

25

wf IIC 21 IIIC 25 IIA 20
6 rel 22 wf A ew 19 inf 18   ang 20   ew

AB

21

    ew

26

wf ew

25

IIB 20 IA

22

IID 21
7 ang 22   wf A     ew 20   ew 21   ew

26

  ew

25

  IA 22    
8 ew 22   ew 19     ew 20   ew 21   ew

26

  ew

25

       
9 ew 22   ew 19     ew 20   ew 21   ew

26

  ew

25

       
  10                   zrk            
                                   
W

T

O

R

E

K

1   zrk 22     zrk 20   zrk

21

      zrk

26

  zrk

25

     
2   ew 22   ew 19 ew 20   wf   ew

AB

18

  ew

26

  ew

25

    IIE 18
3   ew 22   ew 19 ew 20   ew 21   wf   ew

26

  ew

25

     
4   ew 22   ang 19 rel 20   ew 21   ew

18

  ew

26

ew

AB

25

wf ID 19 IIA

20

IIIC 25
5   ang 22   ew 19 ew 20   rel

21

  ew

18

ew

AB

26

wf wf ew

25

IB 22 IIC

21

IIIA 26
6 ew 22   ew 19 wf   ew 20   ang

21

rel

18

ew

26

  ew 25   IID 21 IIE

18

 
7 ew 22   ang 19     ew 20   rel

21

  ew

26

  ew 25   IC 19 IID

21

 
8 ew 22   ew 19     ew 20   ew

21

  rel

26

  ang 25   IIIC 25 IIIA

26

 
9 wf   ew 19     wf   ew

21

  ang

26

      IIIA 26    
  10     zrk 19     zrk 20   zrk

21

               
                                   
Ś

R

O

D

A

1       zrk 19                        
2   rel 22   ew 19 ang 20   ew 21   ew 18   ew AB

26

  ew

25

IIA 20 IB

22

IIIB 26
3   ew 22   ew 19 ew 20   ew 21   ang 18   rel

26

  ew

25

IIE 18 IIIB 26  
4   ew 22   rel 19 ew 20 wf ew 21   ew

18

  ang 26   ew

25

IIIB 26 ID

19

 
5   ew 22 rel 19   wf ew 20 ew 21   ew

18

  ew  26 wf ang

25

IIID 25 IC

19

 
6 ang 22   ew 19   inf 18 rel 20 wf ew

21

wf wf ew 26 ew 25   IA 22 IIB 20  
7 rel 22   ew 19     ew 20   ew

21

  ew

26

  ew 25     IA

22

 
8 ew 22   ew 19     ew 20   ew

21

  ew

26

  ew 25        
9 ew 22             wf   ew

26

  inf 18        
  10 zrk                              
                                   
C

Z

W

A

R

T

E

K

1                 zrk

18

             
2   ang 22   ew 19     inf 18   ew 21   ew 26   ew

AB

25

IB 22   IIID 25
3   ew 22   ew 19 rel 20   ang 21   ew 18   ew 26   ew 25 IIC 21 IIA 20  
4   ew 22   ew 19 ew 20   ew 21   rel

18

ang 26 wf   ew 25 IIIA 26 IIE 18  
5 wf ew 22 ang 19 wf ew 20   ew 21 inf

18

  wf ew 26   rel 25 IC 19 IIID 25  
6 ew 22 wf wf ew 19 ew 20 inf 18 rel 21 wf   inf

24

  ang 26 ew 25 IIIC 26 IIC 21  
7 ew 22   inf 18   wf ew 20   ew

21

  ew

26

  rel 25     IIIC 25  
8 ew 22   ew 19     ew 20   rel

21

  ew

26

  ew 25     IID 21  
9 ew 22   ew 19     rel 20   ew

21

      ew 25     IIB 20  
  10                                
                                   
P

I

Ą

T

E

K

1                                
2   inf 18   rel 19 ew 20   ew 21   ang 22   ew 26   ew 25 IIE 22 ID

19

 
3   ew 22   ang 19 ew 20   ew 21   ew

26

  inf

18

  rel 25 ID 19 IIID 25  
4   wf rel 22 ew 19 wf ang 20 ew 21   ew

25

  ew 26   inf 18 IIB 20 IC

22

 
5   ew 22 wf ew 19 ew 26 ew 20 wf ang

21

ew

18

rel

49

wf zrk 25 wf IID 21 III A 49  
6 ew 22   ew 19     ew 20   ew

21

wf ew

26

  ew 25        
7 ew 22   ew 19     ew 20   ew

21

  ew

26

  ew 25        
8 ew 22   ew 19     wf   ew

21

  ew

26

  ew 25        
  9 inf 18             wf   wf            
  10