Zamówienia publiczne

 

—————————————————————————————-

Zapytania ofertowe

 

Aktywna tablica   pobierz

————————————————————————————————-

informacja z otwarcia ofert

————————————————————————————————-

Roboty budowlane

Formularz ofertowy

ogłoszenie na e-zamówieniach

PRZEDMIAR19052021

STWIORB19052021

SWZ21052021

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE podłogi IIp

————————————————————————————————

Wykonanie instalacji alarmowej w łączniku

Zwiększenie mocy, remont i wykonanie instalacji elektrycznej 22012021_0001

————————————————————————————————

Zapytanie dach 20200415

Zapytanie ofertowe 20200414