«

»

wrz 01

Spotkanie z rodzicami

Dnia  6.09.2021 roku (poniedziałek) odbędą się spotkania z rodzicami klas IV – VIII zgodnie z poniższym harmonogramem:

Godzina 16.30

Klasa Sala lekcyjna
V a 240
V b 238
V c 128
VI a 248
VI b 127
VII a 249
VII b 236
VII c 129
VII d 246
VII e 247

Godzina 17.30

Klasa Sala lekcyjna
IV a 240
IV b 246
IV c 137
IV d 247
VIII a 129
VIII b 128
VIII c 238
VIII d 239
VIII e 127
VIII f 245