«

»

wrz 03

AWARIA

Drodzy rodzice/opiekunowie

Ze względu na awarię telefonu stacjonarnego prosimy o kontakt na nr tel. 781 005 311 lub przez dziennik elektroniczny.