«

»

paź 11

„Łap chwile- praktyka uważnej obecności”

Od 9 września 2021 roku w klasach 1 b i 3 d odbywają się zajęcia Łap chwile- praktyka uważnej obecności”, realizowane w ramach innowacji pedagogicznej przygotowanej przez panią psycholog- Marzenę Sinicką.

Celem spotkań jest m.in. zwiększenie samoświadomości ciała i uwrażliwienie na sygnały z niego płynące, wzmocnienie samoregulacji emocji oraz zwiększenie świadomości oddechu i jego roli w radzeniu sobie ze stresem. Zajęcia sprzyjają także poprawie koncentracji, wydłużeniu czasu skupienia uwagi, umiejętności zatrzymania się tu i teraz.   FOTORELACJA