«

»

kwi 13

Obiady

Opłaty za obiady  w formie przelewów  nr konta bankowego

28834000012002000108470003

Prosimy w treści przelewu podać:

Imię, nazwisko i klasę UCZNIA

 Opłata za mc MAJ wynosi:

Dzieci: 17 dni x 4,20 zł. = 71,40 zł.

Nauczyciele: 17 dni x 8,20 zł =  139,40 zł.

w terminie do  25 KWIETNIA  2022r.!!!!!!

 

Opłata za mc CZERWIEC wynosi:

Dzieci: 15 dni x 4,20 zł. = 63,00 zł.

Nauczyciele: 15 dni x 8,20 zł =  123,00 zł.

w terminie do  25 MAJA 2022r.!!!!!!