«

»

sie 24

Opłata za obiad

Opłata za mc WRZESIEŃ wynosi:

Dzieci: 19 dni x 5,80 zł. = 110,20 zł.

Nauczyciele: 19 dni x 10,00 zł =  190,00 zł.

w terminie do  8 WRZEŚNIA  2023 r.!!!!!!