«

»

lut 26

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DZIECI DO KLAS PIERWSZYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAPISÓW DZIECI

DO KLAS PIERWSZYCH

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8

IM. M. KOPERNIKA W STAROGARDZIE GD.

 NA ROK SZKOLNY 2018/2019.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gd.  informuje,

że od 1 marca do 30 marca 2018 r.

 trwają zapisy dzieci do klasy pierwszej.

 Zapisy dotyczą dzieci:

– urodzonych w 2011 r. (7-latków)

– urodzonych w 2012r. (  6- Latków ) – według uznania Rodzica

Zapisując dziecko, należy wypełnić zgłoszenie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania lub wniosek wraz z dokumentacją uzupełniającą.

Powyższe dokumenty  można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły / http://psp8.edu.pl/rekrutacja/

Kandydaci mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli nasza szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami.

Sekretariat szkoły czynny w każdy dzień roboczy  w godz. 8.00 do 15.30

 Tel. 58 56 287 93