«

»

cze 20

UDZIAŁ W PROJEKCIE „DZIECI MIASTU I OJCZYŹNIE”

Reprezentanci z naszej szkoły wzięli udział w projekcie plastycznym pod hasłem „Dzieci Miastu i Ojczyźnie”, który odbył się w PSP nr 4. Celem projektu było uświadomienie dzieciom wartości i przynależności do ich „małych ojczyzn”. Rozbudzenie zainteresowania historią, kulturą i tradycją na poziomie lokalnym i państwowym. Propagowanie wśród młodego pokolenia poczucia tożsamości lokalnej i narodowej. Umożliwienie uczestnikom projektu rozwoju kreatywności oraz umiejętności plastycznych. Na koniec dzieci otrzymały nagrody za udział. Jeszcze raz dziękujemy za zaproszenie!

FOTORELACJA