«

»

lut 16

Obiady Marzec

Opłata za mc MARZEC wynosi:

Dzieci: 23 dni x 4,20 zł. = 96,60 zł.

Nauczyciele: 23 dni x 8,20 zł =  188,60 zł.

w terminie do  25 LUTEGO  2023 r.!!!!!!