«

»

kwi 17

Opłata za obiad

Opłata za mc MAJ wynosi:

Dzieci: 15 dni x 4,20 zł. = 63,00 zł.

Nauczyciele: 15 dni x 8,20 zł =  123,00 zł.

w terminie do  25 KWIETNIA  2023 r.!!!!!!