Cele Klubu

CELE SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO „ Europejczyk”

 

Celem jest zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Starogardzie Gdańskim zainteresowanych problematyką europejską. Przekazywanie młodzieży jak najszerszej wiedzy o Europie i miejscu Polski w procesie tworzenia zjednoczonej Europy. Poza tym celem Klubu jest:

 

 1. Rozwijanie umiejętności dyskusji,
 2. Rozwijanie umiejętności pracy z różnymi źródłami ( Internet, książka, czasopisma, dokumenty, informacje ustne, telewizja, radio, itd.),
 3. Poznawanie świata, nawiązywanie kontaktów, zdobywanie ciekawych doświadczeń,
 4. Poznawanie kultury europejskiej i polskiej (kuchni, obyczajów, sztuki, historii),
 5. Rozwijanie umiejętności pracy w grupie,
 6. Przygotowanie młodzieży do prowadzenia zajęć wirtualnych,
 7. Rozwijanie wśród młodzieży „świadomości europejskiej”,
 8. Zbliżanie do siebie ludzi młodych i przyczynianie się do integracji młodego pokolenia, wzajemnej tolerancji i szacunku,
 9. Rozwijanie u młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, ochronę praw człowieka, spuścizny kultury,
 10. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności w oparciu o wartości duchowe, o tradycje europejskie, ojczyste i regionalne oraz świadomość  językową,
 11. Kształtowanie postaw pro europejskich przy jednoczesnym propagowaniu historii i kultury regionalnej,
 12. Nawiązanie współpracy z instytucjami odpowiedzialnymi za szerzenie informacji o Europie,
 13. Zebranie informacji, materiałów naukowych i utworzenie własnych materiałów szkoleniowych,
 14. Nawiązanie kontaktów ( wymiana doświadczeń) z klubami europejskimi w Polsce i Europie za pomocą Internetu,
 15. Utworzenie własnej strony internetowej, promującej klub i miasto,
 16. Wyszukanie partnerów do współpracy np. władze miasta, województwa, organizacje samorządowe i pozarządowe, placówki oświatowe i kulturalne,
 17. Organizacja ”Święta Europy”
 18. Promocja klubu w prasie, telewizji lokalnej, wśród społeczności
 19. Uczestnictwo w Paradzie Schumana w Warszawie
 20. Nauka przez zabawę.