Historia Klubu

Historia Szkolnego Klubu Europejskiego „Euro-Jedynka”

Szkolny Klub Europejski „Euro – Jedynka” działa od 1 października 2002 roku. Klub działał na podstawie statutu,  który został opracowany przez wszystkich członków Klubu tworzących Zgromadzenie Członków Klubu pod kierunkiem pani Alicji Czarnej. Członkowie Klubu posiadali  legitymacje członkowskie.  Od 21.10.02 r. Klub jest zgłoszony do bazy adresowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Departamentu Komunikacji Społecznej i Informacji Europejskiej w Warszawie. Szkolny Klub Europejski ma też pieczęć, którą sygnowane są wszelkie dokumenty dotyczące jego działalności. Członkowie Klubu podzieleni zostali na 6 sekcji, które wykonywały wytyczone wcześniej zadania nadzorowane przez przewodniczących sekcji: naukową, informacyjną, gospodarczą, promocji i reklamy, organizacji imprez i sekretarzy. Szkolny Klub Europejski poza co tygodniowymi zajęciami dodatkowymi, które poszerzały wiedzę młodzieży dotyczącą funkcjonowania Unii Europejskiej, podejmowali różne działania

Rok 2002/2003 – opiekun i założyciel klubu Alicja Czarna

7.11.02 – Impreza inauguracyjna Klubu, na której przedstawiliśmy społeczności szkolnej i organom władzy miasta plan naszego działania. Przygotowaliśmy kawiarenkę europejską, z której dochód przeznaczony został na zakup pieczęci Klubu i kronikę klubową. Zorganizowaliśmy punkt informacyjny dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Nauczyciele geografii, historii, biologii, religii, wiedzy o społeczeństwie otrzymali specjalne pakiety informacyjne o Unii Europejskiej. Młodzież szkoły mogła otrzymać nasz statut, informator klubowy, broszury i ulotki dotyczące UE.

8.11.02 – wyjazd do Warszawy dla członków Klubu. Udaliśmy się do Fundacji Schumana, Centrum Informacji Europejskiej oraz Punktu Informacyjnego Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, gdzie zdobyliśmy mnóstwo informacji, pomocy naukowych i ulotek informacyjnych.

17.12.02 – uroczysta Wigilia, gdzie zapoznaliśmy się z tradycjami świątecznymi Europy i Polski.

22.01.03 – Odbyło się spotkanie z przedstawicielami zarządu Młodzieżowej Rady Miasta Starogard Gd. Zapoznaliśmy się z ich pracą i rozpoczęliśmy działania wspomagające w pracy MRM.

12.02.03 – Rozesłaliśmy zaproszenia do współpracy do starogardzkich klubów europejskich w szkołach średnich i gimnazjach.

19.02.03 – Przeprowadziliśmy szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Euro – Quiz” dla uczniów naszego gimnazjum sponsorowany przez Telewizję Kablową UPC w Warszawie. Zwycięzcami konkursu zostali: Jan Cychnerski i Michał Maruszak. W konkursie wzięło udział 26 osób.

Przygotowaliśmy „Europejską Stację Norm”, która sprawdzała wagę, wzrost, ciśnienie i wydawała certyfikat wymiarowego Europejczyka.

20.02.03 – wycieczka do Gdańska, Sopotu i Gdyni dla członków i sympatyków SKE „Euro – Jedynka”. Udaliśmy się do Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Gdańsku, także do Centrum Europejskiego w Uniwersytecie Gdańskim oraz do Punktu Informacji Europejskiej Urzędu Miasta Gdyni. Instytucje te przygotowały dla nas prelekcje i zestawy broszur i informacji.

20-23.02.03 – Członkowie naszego Klubu uczestniczyli w kursie organizowanym przez Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni pt.: „Tworzenie dobrych wniosków. Pozyskiwanie środków finansowanych z Programu –Młodzież”

15.03.03 – wycieczka do Gdańska na spotkanie z Donaldem Tuskiem dotyczące przygotowań do manifestacji proeuropejskiej, spotkanie zorganizowała Gdańska Fundacja Integracji Europejskiej

17.03.03 – uczestnictwo w obchodach „Dnia Świętego Patryka” w Zespole Szkół Zawodowych w Starogardzie Gd.

4.04.03 – uczestnictwo w obchodach „Dnia Europejskiego” pt. Kierunek wspólna Europa prowadzonych przez SKE „ Euro – Live” Zespolu Szkół Skórzanych i Ogólnokształcących

9.04.03 r. – uczestnictwo w wykładzie „POLSKA WIZJA EUROPY” – wygłoszonym przez Jana Kułakowskiego, organizowanym przez CENTRUM EUROPEJSKIE W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie

kwiecień/maj konkurs na folder przedstawiający miejsce w Polsce, które chcielibyśmy pokazać Europejczykom pt. ”Moje miejsce w Europie” przy współpracy Anny Michny i Doroty Kuprewicz

16.04.03 – spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Amnesty International Polska. SKE „ Euro – Jedynka” zaprosił tą organizację, aby zapoznać uczniów naszej szkoły oraz członków Klubu z prawami człowieka i ich przestrzeganiem.

Wraz z Samorządem szkolnym uczestniczyliśmy w zbiórce pieniędzy dla Afganistanu

21.05.03 – szkolne referendum „Unia Europejska – Młodzi Głosują 2003” inicjowane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej.

31.05.03 – Uczestnictwo w obchodach „Dni Stargardu” – zajęcie I- go miejsca przez Agnieszkę Czech w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Publiczną pt. „Wspólnota Europejska”

4.06.03 – przeprowadzenie wśród członków klubu ankiety pt. Ocena działalności klubu „ Euro-Jedynka”.

11.06.03 – zajęliśmy się organizacją „Święta Europy” dla uczniów PG nr 1 wraz z uczniami klas III ich i ich wychowawcami ,zakończenie działalności klubu w roku szkolnym 2002/2003

 

 Rok 2003/2004 – opiekun klubu Dorota Kuprewicz i Alicja Czarna

22.10 .03 – udział w Pomorskim Sejmiku Szkolnych Klubów Europejskich województwa pomorskiego organizowanym przez Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Gdyni – przygotowanie własnego stoiska wystawienniczego oraz udział w warsztatach tematycznych

28.10.03- wycieczka  SKE do Warszawy „Polska w Unii Europejskiej – nasze przygotowanie do członkostwa w Unii”

26.11.03 – Impreza inauguracyjna Klubu

19.02.04 – Przeprowadziliśmy szkolny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej „Euro – Quiz”

kwiecień – czerwiec 2004 – organizacja i przeprowadzenie konkursu na folder „ Moje miejsce w Europie”

15.06.04 – organizacja „Święta Europy” w PG 1 pt. „ Nowe państwa w Unii Europejskiej”

 

Rok 2004/2005 – opiekun Alicja Czarna

5.10.04 – opracowanie i zmiana statutu SKE

6.11.04 – organizacja imprezy inaugurującej działalność SKE „ Euro – Jedynka” , na której przedstawiliśmy społeczności szkolnej i organom władzy miasta plan naszego działania. Przygotowaliśmy kawiarenkę europejską. Zorganizowaliśmy punkt informacyjny dla uczniów i nauczycieli naszej szkoły podsumowujący 3 lata naszego istnienia. Młodzież mogła otrzymać nasz statut, informator klubowy, broszury i ulotki dotyczące UE, wziąć udział w konkursach o Unii Europejskiej.

17.11.04 – wzięliśmy udział w „Tygodniu Profilaktyki” – happening

7.12.04 – organizacja imprezy integracyjnej dla byłych i obecnych członków SKE „Euro – Jedynka”

11.12.04 – udział w uroczystości Bożonarodzeniowej w hali Agro – Kociewie organizowanej przez E. Stachowicza dla najbardziej potrzebujących w Starogardzie Gd.

21.12.04 – przygotowanie Wieczerzy Wigilijnej dla członków SKE „Euro – Jedynka”

29.12.04 – akcja sprzedaży Dziennika Bałtyckiego – uczymy się sami zarabiać na siebie  i doceniać wartość każdej złotówki dochód z akcji został przeznaczony na działalność Klubu.

18.02.05 – wzięliśmy udział w Warsztatach Koprenikańskich – Przygotowywaliśmy się do Gimnazjalnych Potyczek realizując projekt:  „Przedsiębiorcza szkoła”

23.02.05 – Przygotowanie uroczystości „Świąteczne refleksje z posłem E. Stachowiczem”, które było podsumowaniem naszej współpracy z posłem. Członkowie Klubu otrzymali podziękowania od posła za pomoc w przygotowaniu Wigilii dla najuboższych.

21.03.05 – Przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej w szkole dotyczącej Konstytucji Unii Europejskiej w ramach „Dnia Wiosny w Europie 2005” – rozdanie ponad 200 ulotek informacyjnych

21.03.05- Przygotowanie i przeprowadzenie w ramach  „Dnia Wiosny w Europie 2005” mini „Debaty Konstytucyjnej”, zaproszono gości: Magdalenę Wąsowicz, Edmunda Stachowicza, Wojciecha Mokwę, Hannę Wnuk- Zaręba, Agnieszkę Czech.

22.03.05- Przeprowadzenie ogólnoszkolnej ankiety dotyczącej znajomości Konstytucji Unii Europejskiej.

12.04.05 – Udział w konkursie „Europrzedsiębiorca 2005” organizowanym przez Edukacyjne Stowarzyszenie „Oskar” w Gdańsku i Zespół Szkół Morskich w Gdańsku – uczestnicy wygrali wycieczkę statkiem po Bałtyku i na Hel

13.04.05 – przygotowanie i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla klas III gimnazjum

9.05.05 – Uczczenie Święta Unii Europejskiej poprzez: przygotowanie i odczytanie pogadanki przez radiowęzeł, przygotowanie gazetki informacyjnej, rozwieszenie plakatów o tematyce unijnej w szkole.

od września do 19.05.05 – udział w organizacji  Miejskiego Konkursu „Biznes Plan – Moja Firma”  dla uczniów klas III starogardzkich

01.06.05 – zorganizowanie Święta Europy pt. „Europejski Targ”, imprezy o zasięgu miejskim w Hali Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji, z udziałem biur podróży, klubów sportowych i miejskich przedszkoli

21.05.05 – Udział i zajęcie 6 miejsca w Finale Regionalnych Gimnazjalnych Potyczek w Szczecinie organizowanych przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski z projektem „Przedsiębiorcza szkoła”

 

Rok 2005/2006

od 11.10.05 –  tworzenie wirtualnego mini przedsiębiorstwa „Euro Pierniki”  – prowadzenie własnej strony internetowej pod patronatem Fundacji Komandor 

19.12.05 – udział w uroczystości Bożonarodzeniowej w hali Agro – Kociewie organizowanej przez E. Stachowicza dla najbardziej potrzebujących w Starogardzie Gd.

17.02.06 – Organizacja i przeprowadzenie konkursu na logo mini przedsiębiorstwa „Euro Pierniki”

28.03.06 – Udział w konkursie „Europrzedsiębiorca 2006” organizowanym przez Edukacyjne Stowarzyszenie „Oskar” w Gdańsku i Zespół Szkół Morskich w Gdańsku

29.05.2006 r. – przygotowanie i przeprowadzenie Szkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla klas III gimnazjum

od września do 19.05.06 – udział w organizacji Miejskiego Konkursu „Biznes Plan – Moja Firma”  dla uczniów klas III starogardzkich gimnazjów

31.05.06 – Organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy

 

Rok 2006/2007

23.11.06 – wprowadzenie zmian w statucie Szkolnego Klubu Europejskiego

27.10.06- reprezentowanie naszego gimnazjum na I  Pomorskim Forum Przedsiębiorczości w Gdyni organizowanym przez Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości S.A

17.12.06 – udział w pracach podczas wieczerzy wigilijnej organizowanej przez Prezydenta Miasta Starogard Gd. i Pana Edmunda Stachowicza pod hasłem „Hej kolęda, kolęda” w Hali Agro – Kociewie dla najuboższych

19.12.06 – organizacja wieczerzy wigilijnej dla członków SKE „Euro – Jedynka” .

11-17.03.07 – udział członków klubu w wymianie edukacyjno – kulturalnej młodzieży gimnazjalnej w Hillerod w Danii 

23.03.07 – udział w wojewódzkim konkursie „Euro Przedsiębiorca 2007”

od 24.04.07 – Organizacja grupy tworzącej projekt z Funduszy Unii Europejskiej dla edukacji w ramach nowej perspektywy finansowej 2007-2013

26.04.07 – Organizacja i przeprowadzenie  szkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

9.05.07 – przygotowanie informacji przez radiowęzeł szkolny dotyczącej Dnia Unii Europejskiej przez Szkolny Klub Europejski, wręczenie nagród w konkursie wiedzy o UE

25.05.07 – organizacja uroczystości wręczenia nagród w V edycji Miejskiego Konkursu „Biznes Plan – Moja Firma”

 

Rok  2007/2008

29.10.07 – Walne Zgromadzenie członków SKE

31.10.07 – udział członków SKE w ogólnopolskim konkursie na plakat pt. „Unia Europejska i przeciwdziałanie dyskryminacji” organizowanym przez DG Komisji Europejskiej ds. Sprawiedliwości, Wolności i Bezpieczeństwa i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Warszawie

21.11.07 – przeprowadzenie ankiety wśród członków klubu „ Dlaczego to robię?”, wyznaczenie nowych zadań

13.12.2007 – organizacja oraz przeprowadzenie uroczystości wręczania nagród w VI edycji Miejskiego Konkursu „Biznes Plan – Moja Firma” pod honorowym patronatem prezydenta miasta

20.12.07 – organizacja wieczerzy wigilijnej dla członków SKE „Euro – Jedynka”

11.03.08 – organizacja oraz przeprowadzenie wycieczki szkolnej do Warszawy 

24-29.04.08 – Organizacja i przeprowadzenie konkursów z okazji „Święta Unii Europejskiej”   dla klas I, II i III gimnazjum

9.05.08 – przygotowanie i przeprowadzenie apeli dla grup wiekowych z okazji „Święta Unii Europejskiej”

 

Rok  2008/2009

16.09.08 – organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy 

19.02.09 – przygotowanie prezentacji na Święto Patrona szkoły dotyczącej działalności mniejszości niemieckiej w Starogardzie Gdańskim pt. Wpływ ludności niemieckiej na rozwój Starogardu Gdańskiego

7.01.09 – przeprowadzenie szkolnego etapu konkursu Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej dla uczniów gimnazjum województwa pomorskiego organizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

19.03 – 17.04.09 – organizacja zbiórki eksponatów na wystawę pt. „Moje pamiątki z krajów Unii Europejskiej”

30.04. 09 – organizacja szkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej dla klas III ich

 1. 05.09 – przygotowanie apelu z okazji „Święta Unii Europejskiej” oraz wystawy „Moje pamiątki z krajów Unii Europejskiej”

13.05.2009 – Organizacja uroczystości wręczania nagród w VII edycji Miejskiego Konkursu „Biznes Plan – Moja Firma”

 

Rok  2009/2010 – zawieszenie działalności klubu

19.10.2009 – organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy 

9.06.10 – organizacja Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej dla klas III ich 

 

Rok  2010/2011 – reaktywacja klubu

1.10.10 – Impreza inauguracyjna – Rozpoczęcie uroczyste działania SKE „Euro – Jedynka” w Stadninie Ogierów w Starogardzie Gdańskim. Zwiedzanie stadniny, wspólne ognisko, przedstawienie planów i historii klubu, przejażdżki bryczką, wspólne śpiewanie i zabawy, konkursy dla uczestników dotyczące Unii Europejskiej.

26.11.10 –  Organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy

16-25.11.10 – Udział w projekcie „Młodzież ma głos”– inspirowanie młodzieży do podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnych – konferencja, zajęcia warsztatowe i wyjazd szkoleniowy do Eurodesk Pomorze,  impreza podsumowująca

29.11.10 – Udział w Programie „Młodzież w działaniu”

07.04.11 – rejestracja aktualizacyjna SKE na platformie Fundacji Roberta Schumana w Warszawie

20.04.11 – Organizacja Miejskiego Konkursu „Biznes Plan – Moja Firma”

30.05.11 – Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

 

Rok  2011/2012

od września 2011 – Prowadzenie zajęć Szkolnego Klubu Europejskiego – zajęcia pomagające w tworzeniu projektów edukacyjnych  oraz poszukiwanie partnerów do wymiany międzynarodowej,

Udział w programie rozwijania kompetencji kluczowych „e – Akademia Przyszłości”

10.11.11 – Organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy

09.01.12 – Przeprowadzenie i przygotowanie apelu z okazji Światowego Dnia Pokoju

31.05.12 – Przygotowanie uroczystości wręczania nagród X edycji Miejskiego Konkursu „Biznes Plan – Moja Firma”

 

Rok  2012/2013 – prowadzenie działań proeuropejskich bez struktur Klubu

od września tworzenie projektu –  Miejsce, w którym żyjemy – Starogard Gdański

21.03.13 – Przygotowanie sali i quizu „Dla najlepszych znawców wiedzy o społeczeństwie” w czasie „Dnia Otwartego PG1”

15.05.13 – organizacja wycieczki szkolnej do Gdańska na „Dni otwarte Narodowego Banku Polskiego” 

czerwiec 2013 –  Zakończenie pracy w projekcie e – Akademia Przyszłości

 

Rok  2013/2014

29.10.13 – Organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy

29.04.2014 – Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej

08.05.14 – Przygotowanie apelu z okazji „Dnia Unii Europejskiej”

 

Rok 2014/2015

od września do maja 2015 – prowadzenie europejskich projektów edukacyjnych

23.10.14 – Organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy

marzec 2015 – przygotowanie do udziału w XXI sesji  Sejmiu Dzieci i Młodzieży – przeprowadzenie projektu „Miejsca młodych – jakiej przestrzeni publicznej potrzebuje młodzież- organizowanej przez CEO

07.05.2015 – Przygotowanie Szkolnego Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

 

Rok 2015/2016

Udział  młodzieży w Konwencie Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina p.n.” Polsko- Ukraińska Młodzieżowa Akademia Samorządności 2015”  w Funce

27.10.15 – Organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy

20.05.2016 – Przygotowanie Szkolnego Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

Organizacja spotkań z radcą prawnym w ramach Projektu „ Tydzień Konstytucyjny” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Rok 2016/2017

październik 2016 – Organizacja dla klas III ich spotkań z radcą prawnym w ramach II edycji Tygodnia Konstytucyjnego, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich organizowane przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

24.11.2016 r – organizacja szkolnej wycieczki do Warszawy

grudzień 2016 – Udział młodzieży w  FINALE REGIONALNEGO KONKURSU „TURNIEJ DEBAT”

11.05.2017 – Przygotowanie Szkolnego Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej

maj – Organizacja spotkań z radcą prawnym w ramach  III edycji Projektu „ Tydzień Konstytucyjny” organizowanego przez Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy, pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

wrzesień do maj – Prowadzenie projektów edukacyjnych „Tolerancja wśród młodzieży”

 

SKE „Euro – Jedynka” w czasie trwania działalności nawiązał współpracę między innymi z:

 • Urząd Miasta Starogard Gdański

 • Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd.

 • Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Gdańsku

 • Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie

 • Centrum Europejskie Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie

 • Fundacja im.R.Schumana w Warszawie

 • Młodzieżowa Rada Miasta Starogard Gd.

 • Centrum Współpracy Młodzieży w Gdyni

 • Biuro poselskie Posła E. Stachowicza

 • Nadleśnictwo Starogard Gdański

 • Punkt Informacyjny Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (Warszawa)

 • Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej w Starogardzie Gdańskim

 • Amnesty International Polska odział w Tczewie

 • Samorząd Szkolny

 • Punkt Informacji Europejskiej przy Urzędzie Miasta Gdynia

 • Szkolny Klub Europejski „Euro-Live” przy II LO

 • Szkolny Klub Europejski „Europejczyk” przy ZSE

 • Samorząd Szkolny przy ZSZ

 • Szkolny Klub Europejski w Jabłowie

 • Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

 • UPC Telewizja Kablowa w Warszawie

 • Gdańska Fundacja Integracji Europejskiej

 

Członkowie Honorowi SKE „Euro- Jedynka”:

Stanisław Karbowski – Prezydent Miasta Starogard Gdański

Magdalena Wąsowicz – Dyrektor Szkoły

Edmund Stachowicz – Poseł na Sejm RP

Agnieszka Czech – Była przewodnicząca Klubu